Hopp til hovedinnhold

De Romeinse provincie Neder-Germanië

Ausschnitt einer Europa-Karte mit Flächen der Provinzen Nieder- und Obergermanien.

door Dr. Raymund Gottschalk

Hoewel de provincie Neder-Germanië ver van Rome lag, aan de noordwestelijke grens van het Imperium Romanum, was het gebied van groot strategisch belang voor de Romeinen. Tienduizenden soldaten waren hier gestationeerd om het Rijk te beschermen tegen de gevreesde Germaanse stammen ten oosten van de Rijn. Het Romeinse leger bewaakte hier echter niet alleen de grens, maar was bovenal een belangrijke machtsfactor in de Romeinse politiek. Welke rol speelde de provincie Neder-Germanië destijds op het wereldtoneel? Welke personen bepaalden de geschiedenis? En hoe stabiel was de vrede in deze regio?

Wat betekent provincie eigenlijk?

De Latijnse term 'provincia' betekende aanvankelijk alleen 'taak', 'ambt' of 'dienst'. Romeinse provincies dienden dus in eerste instantie als administratieve eenheden. In 241 voor Christus wezen de Romeinen het eiland Sicilië, dat ze eerder op de Carthagers hadden veroverd, aan als hun eerste provincie. Dit was de eerste pioniersstap van Rome van een lokale naar een supraregionale macht. Tegen het einde van de Republiek stond het hele Middellandse Zeegebied onder Romeinse heerschappij. En onder de Romeinse keizers strekte het Rijk zich uiteindelijk uit van de provincie Britannia in het noorden tot Aegyptus in het zuiden en van Lusitanië (delen van het huidige Portugal en Spanje) in het westen tot Syrië in het oosten. Sommige van de nieuwe gebieden die in de loop van deze expansie werden veroverd, konden niet lang door de Romeinen worden vastgehouden. De oostelijke grensprovincie Armenië bijvoorbeeld, die aan het begin van de 2e eeuw onder keizer Trajanus werd opgericht, ging al na een paar jaar weer verloren, nadat het Rijk toen al was uitgebreid tot 45 provincies. Neder-Germanië daarentegen was een van de provincies die permanent bestond, hoewel het zeer vaak verstrikt raakte in interne Romeinse geschillen en Romeins-Germaanse conflicten.

Hoe groot zou de Romeinse provincie "Germania" uiteindelijk worden?

Om te begrijpen hoe de Germaanse provincies geografisch gevormd werden, moeten we naar hun voorgeschiedenis kijken. Toen Julius Caesar tijdens de Gallische Oorlogen de Rijn bereikte en zelfs twee keer overstak in 55 en 53 voor Christus, zag hij de rivier al als de grens van zijn veroveringen. De veroverde gebieden op de linkeroever van de Rijn behoorden tot de Romeinse provincie Gallië. Voorlopig echter vestigden de Romeinen deze gebieden niet dicht bij de grens en benutten ze deze ook niet economisch. Dit kwam vooral omdat het gebied inmiddels sterk ontvolkt was na de verwoestende oorlog tegen de Eburonen, die hier eerder hadden gewoond. Er was een gebrek aan inwoners met lokale kennis die konden helpen bij het opbouwen en ondersteunen van de economische infrastructuur. Bovendien richtten de Romeinen hun aandacht de volgende decennia op interne politieke conflicten. Pas meer dan 30 jaar na de dood van Caesar, nadat het einde van de Republiek al was bezegeld, begon de geplande ontwikkeling van de gebieden ten noorden van de Alpen. 

Keizer Augustus probeerde hiermee veel verder te reiken dan de oude verdedigingslinies en grote gebieden van de Rijn tot aan de Elbe onder Romeinse controle te brengen.

Steinerne Büste des Kaisers Augustus aus dem Römisch-Germanischen Museum Köln
Auf dem Bild: 
Buste van keizer Augustus (Römisch-Germanisches Museum Keulen)
Holz-Erde-Mauer eines Militärlagers. Rekonstruktion des LWL-Römermuseums Haltern am See.
Auf dem Bild: 
Hout-en-aarde muur van een militaire nederzetting. Reconstructie LWL-Römermuseum Haltern am See

Vanaf het jaar 12 voor Christus hielpen militaire kampen langs de Lippe bij de beveiliging van de nieuw verworven gebieden, die later deel zouden gaan uitmaken van de door Augustus geplande nieuwe provincie Germanië. Vroege tekenen van civiele activiteiten kunnen bijvoorbeeld worden herkend in het gebied rond het militaire kamp Haltern, waar de eerste pottenbakkerijen al in bedrijf waren. De grootse uitbreidingsplannen van de keizer liepen echter stuk met de beroemde Varusslag in 9 na Christus. Varus was een ervaren bevelhebber. Hij had al drie legioenen aangevoerd als gouverneur in Syrië. In Germanië had hij zelfs vijf legioenen onder zijn bevel. Tijdens de opstand van de Germaanse stamvorst Arminius liep Varus met drie legioenen in een hinderlaag. Deze legioenen - legioXVII, legio XVIII en legio XIX - werden vernietigd. Geconfronteerd met zijn nederlaag pleegde de generaal zelfmoord op het slagveld. Keizer Augustus liet de oorlog aanvankelijk doorgaan. Zijn latere opvolger Tiberius kon als bevelhebber in Germanië aanvankelijk enkele successen boeken. De achterneef van Augustus, Germanicus, nam daarna het bevel over. Germanicus beschikte zelfs over acht legioenen en meer dan 1000 schepen.

Toen keizer Tiberius geen echt succes had met verschillende wraakcampagnes op de rechteroever van de Rijn, beëindigde hij de reeks offensieven in 16 na Christus. De Rijn werd de grens. Van de Alpen tot aan de monding van de Rijn aan de Noordzee was er nu eerst een militair district met de naam Germania. Enkele decennia later ontstonden uit dit gebied de bestuurlijke eenheden Germania inferior (Neder-Germanië) en Germania superior (Opper-Germanië).

Büste des Kaisers Tiberius, Römisch-Germanisches Museum Köln
Auf dem Bild: 
Tiberius, generaal in Germanië en later zelf keizer (Römisch-Germanisches Museum Keulen)
Steinerne Büste des Kaisers Domitian aus dem Römisch-Germanischen Museum Köln
Auf dem Bild: 
Onder keizer Domitianus werd Neder-Germanië tot provincie verheven

De grens tussen deze twee Germaanse provincies werd bepaald door een kleine beek, de Vinxtbach, die vanuit het westen door een diep dal in de Eifel stroomt en bij Bad Breisig (Rijnland-Palts) in de Rijn uitmondt. De officiële stichting van de provincie Neder-Germanië vond uiteindelijk plaats rond 85 na Christus onder keizer Domitianus. De provinciehoofdstad was Keulen, dat sinds 50 na Christus de titel van Romeinse kolonie droeg en sinds de Augusteïsche tijd een bloeiend centrum was voor de Ubiërs, die hier door de Romeinen waren hervestigd.

Welke "Germaanse stammen" leefden in de provincie Neder-Germanië?

Veel verschillende stammen worden samengevat onder de term "Germaanse stammen". De Germanen zelf hebben geen teksten over zichzelf geproduceerd, deze zijn allemaal door Romeinse auteurs geschreven. De verschillende Germaanse stammen konden zeer verschillende belangen hebben, sommige waren bevriend met de Romeinen, andere worden als vijanden beschreven. Heel belangrijk voor het ontstaan en de samenstelling van de civiele bevolking in Neder-Germanië was de vroege vestiging van de stam van de Ubiërs onder leiding van de generaal Marcus Vipsanius Agrippa. De Ubiërs woonden oorspronkelijk op de rechteroever van de Rijn, tussen de mondingen van de rivieren Sieg en Main. De stam was al vroeg trouw aan de Romeinen, wat hen een speciale positie gaf onder de Germaanse stammen. Tijdens zijn tweede gouverneurschap verplaatste Agrippa de Ubiërs in 19 voor Christus naar de linkeroever van de Rijn met als doel "de Rijn te bewaken en niet bewaakt te worden", zoals de historicus Tacitus benadrukte. De Ubiërs genoten daarom het volledige vertrouwen van de Romeinen, terwijl ze door hun Germaanse buren in hun thuisregio met argwaan werden bekeken.

Een nieuwe nederzetting, het Oppidum Ubiorum - de nederzetting van de Ubiërs - werd gebouwd in het centrum van de huidige stad Keulen in een gebied dat beschermd was tegen overstromingen.

Er werd ook een centraal heiligdom opgericht in Keulen, de zogenaamde Ara Ubiorum (Altaar van de Ubiërs). Niet alleen de Ubiërs en de bevolking op de linker Rijnoever, maar ook de inwoners van de door keizer Augustus veroverde gebieden op de rechter Rijnoever mochten hier de godin Roma en de keizer vereren. Onder keizer Claudius werd Oppidum Ubiorum in 50 na Christus verheven tot een koloniestad met volledige Romeinse stadsrechten. De vrije inwoners, waaronder afstammelingen van de Ubische kolonisten, voormalige soldaten en nieuwkomers uit vele andere regio's van het rijk, werden zo burgers van Rome. De nieuwe naam van de stad, Colonia Claudia Ara Agrippinensium, verwees naar Agrippina, de invloedrijke vrouw van keizer Claudius. Agrippina was in Keulen geboren.

Slechts een paar jaar na de hervestiging van de Ubiërs in het zuidelijke Rijnland vond er een ander groot hervestigingsprogramma plaats in de regio van de Benedenrijn. Een deel van de Sugambriërs, die op de rechteroever van de Rijn woonden, werden hervestigd in het gebied rond Xanten. Vanaf dat moment noemden ze zichzelf Cugerners. Hier zou ook een koloniestad (Colonia Ulpia Traiana / Xanten) worden gesticht - zij het veel later, rond 100 na Christus.

Steinerne Büste einer Ubierin aus dem Römisch-Germanischen Museum Köln mit charakteristischer runder Haube.
Auf dem Bild: 
Portret van een Ubische vrouw in het Römisch-Germanisches Museum Keulen
Wat was het belang van het leger aan de Neder-Germaanse Limes?
Kopie des bunt bemalten Grabsteins des römischen Soldaten Firmus im LVR-Archäologischen Park Xanten
Auf dem Bild: 
Grafsteen van de soldaat Firmus in het LVR-Archeologisch Park Xanten (kopie)

De bijzondere betekenis van het militaire district Germanië en de daaruit ontstane Germaanse provincies Germania inferior en Germania superior lag vooral in het feit dat hier een bovengemiddeld aantal militairen gestationeerd was. Legioensvestingen en castella lagen dicht bij elkaar langs de buitengrens. Dit moest het land beschermen tegen aanvallen van vijandige Germaanse stammen.

De loyaliteit van de daar gelegerde troepen was een zeer belangrijke machtsfactor voor elke heerser. Als de soldaten niet loyaal waren aan de keizer, dreigde hij de troon te verliezen en dus te sterven. Opstanden braken meestal uit ver weg van de hoofdstad Rome, aan de buitengrenzen van het Imperium Romanum. In 69 na Christus bijvoorbeeld, slechts enkele maanden na de zelfmoord van keizer Nero, liet de gouverneur Vitellius zich in Keulen uitroepen tot keizer. Dit was niet legitiem, omdat er ondertussen een andere heerser in Rome op de troon was gekomen. Om zijn claim te rechtvaardigen nam Vitellius het zwaard van Julius Caesar, dat in de tempel van de god Mars in Keulen werd bewaard. Zo presenteerde hij zichzelf symbolisch als het rechtmatige staatshoofd. De legers in Germanië steunden Vitellius. Ze trokken met hem over de Alpen en deden zijn aanspraak op de macht gelden na verschillende veldslagen. 

Tijdens het bewind van Vitellius was er een opstand in Neder-Germanië die ongeveer een jaar duurde en nu bekend staat als de "Bataafse Opstand". De leidende figuur in de opstand was Julius Civilis, die eerder bevelhebber van Romeinse hulptroepen was geweest in het thuisgebied van de Bataafse stam rond Nijmegen/Noviomagus. De Romeinse historicus Tacitus maakt melding van veldslagen bij Bonn, Keulen en Krefeld-Gellep/Gelduba en van de belegering van de legioensvesting Vetera bij Xanten. De dubbele legioensvesting in Vetera viel en werd niet herbouwd onder de nieuw uitgeroepen keizer Vespasianus, de stichter van de Flavische dynastie. Een nieuwe legioensvesting werd pas enige tijd later gebouwd bij de Rijn ten zuiden van de civiele nederzetting, de latere stad Colonia Ulpia Traiana. Het zegevierende zesde legioen werd "beloond" met een stenen legioensvesting in Neuss/Novaesium. De Flavische dynastie wist heel goed hoe ze de loyaliteit van de militairen kon verzekeren.

Zwei eiserne Helme von einem Schlachtfeld des Bataveraufstandes, gefunden bei Krefeld-Gellep.
Auf dem Bild: 
IJzeren helmen van een slagveld van de Bataafse Opstand, gevonden bij Krefeld-Gellep
Römische Goldmünze mit Porträt des Kaisers Traianus aus dem Jahr 115 n. Chr.
Auf dem Bild: 
Munt met portret van keizer Trajanus, geslagen in Rome in 98 / 99 n. Chr. Op dat moment verbleef de heerser aan de Rijn

Na het einde van de Bataafse opstand begon het vruchtbare lössgebied ten noorden van de Eifel op te bloeien. Op landbouwgrond werden landgoederen herbouwd of nieuw gebouwd. Onder keizer Domitianus werden in Keulen grote projecten gerealiseerd, zoals de bouw van het Eifelaquaduct of delen van de stadsmuur.

Keizer Nerva stierf in Rome op 28 januari 98 na Christus. Zijn geadopteerde zoon en opvolger Trajanus verbleef op dat moment aan de Rijn. Trajanus ontving het nieuws in Keulen. De nieuwe heerser keerde niet meteen terug naar Rome, maar verbleef aanvankelijk in de provincies aan de Rijn en de Donau. Rond 100 na Christus verhief hij een nederzetting tot stad, Colonia Ulpia Traiana (bij Xanten). Hier ligt vandaag de dag het LVR-Archeologisch Park Xanten.

Hoe overleefde de provincie Neder-Germanië de rijkscrisis van de 3e eeuw?

In de tweede eeuw na Christus heerste er grotendeels vrede aan de Rijngrens, terwijl in het verre oosten van het Romeinse Rijk de Parthen en in het Donaugebied de Marcomannen moesten worden bevochten. In de 3e eeuw werd het hele Imperium Romanum opgeschrikt door zowel interne Romeinse conflicten als vijandige aanvallen. In 235 na Christus werden keizer Severus Alexander en zijn moeder in Mainz vermoord door muitende soldaten. Dit werd gevolgd door de crisisachtige en turbulente periode van de zogeheten "soldatenkeizers", waarvan de meesten door het leger werden uitgeroepen. De verwachtingen die aan de respectievelijke heerser werden gesteld waren daarom hoog. Het was belangrijk voor de soldaten dat de keizer persoonlijk aanwezig was tijdens bijzonder belangrijke militaire campagnes. In 256 na Christus kwam Gallienus, die samen met zijn vader Valerianus regeerde, naar de Rijn en behaalde daar een overwinning op Germaanse stammen. Onder zijn bewind werd in Keulen een nieuw munthuis gevestigd om geld te slaan voor de soldij van het leger. In deze tijd was er ook oorlog in het oosten van het Rijk. Gallienus' vader vocht daar tegen de Perzen en werd gevangen genomen. 

Steinerne Büste des römischen Kaisers Gallienus
Auf dem Bild: 
Portret van keizer Gallienus (Römisch-Germanisches Museum Keulen)

Tegelijkertijd waren er opstanden en plunderingen in de Donauprovincies die zich tot in Rome uitbreidden. Keizer Gallienus moest daarom op verschillende plaatsen tegelijk militair optreden. Hij was niet meer in staat om zijn vader Valerianus te bevrijden, die uiteindelijk in Perzisch gevangenschap stierf. De verdediging van de Opper-Germaanse Limes begon af te brokkelen. Sommige forten werden verlaten, niet alleen omdat de Romeinse soldaten capituleerden voor de binnenvallende Germaanse stammen, maar ook omdat er grote ontevredenheid heerste onder het leger. Als gevolg hiervan viel de "gebouwde limes" in Opper-Germanië in 259/260 na Christus en de Romeinen verlieten daar grote gebieden.

Doppeldenar des römischen Kaisers Postumus aus Silber-Kupfer-Legierung, Prägejahr 267 n. Chr., Prägeort Köln
Auf dem Bild: 
Munt van Postumus, geslagen in Keulen

In deze periode ontstond er een nieuw machtscentrum in Neder-Germanië. Aan de Rijn waren Germaanse stammen ook Romeins grondgebied binnengedrongen en plunderden dat. Om de riviergrens te beveiligen had Gallienus zijn zoon Saloninus in Keulen achtergelaten met ervaren officieren en adviseurs. Toen een grote groep Germaanse plunderaars probeerde terug te keren naar hun thuisland, werden ze geconfronteerd en verslagen door een hoge officier genaamd Postumus. De Romeinse soldaten verdeelden vervolgens de buit van de rooftocht onder elkaar en riepen Postumus uit tot keizer. Saloninus werd gedood. Zo'n illegale troonsbestijging staat bekend als usurpatie. Postumus had aanvankelijk veel succes. Hij stichtte zijn eigen deelstaat in het westen op, het zogenaamde Gallische Rijk, met Keulen als hoofdstad. De usurpator Postumus regeerde korte tijd over grote delen van Germanië, Gallië, Hispania, Britannië en Raetië. Vandaag de dag zijn dit grote delen van West-Europa ten westen van de Rijn en de Alpen tot aan Spanje en Portugal, evenals Noord-Engeland tot aan de Muur van Hadrianus.

Ongeveer tien jaar nadat Postumus de macht had gegrepen, brak er in 269 na Christus een opstand tegen hem uit in Mainz. Postumus wist deze couppoging met succes neer te slaan. Maar toen hij zijn soldaten wilde verbieden zichzelf te belonen door de stad te plunderen, werd hij door zijn eigen mannen gedood. Onder zijn opvolgers bestond het Gallische Rijk nog maar een paar jaar en werd het niet langer bestuurd vanuit Keulen, maar vanuit Trier. Onder Constantijn de Grote zou Trier ook belangrijker worden dan Keulen als keizerlijke hoofdstad.

In het begin van de 4e eeuw kreeg de provincie Neder-Germanië een nieuwe naam. Het heette niet langer Germania inferior, maar Germania secunda en maakte deel uit van een grotere bestuurlijke eenheid, het diocees Gallië. Volgens een bron uit de Middeleeuwen veroverden de Franken Keulen in 459 na Christus. Deze datum markeert het einde van de Romeinse heerschappij in het Rijnland en het huidige Noordrijn-Westfalen.